Loading ...
 
| Jaga
PRINDI

Privaatsus

Kõik www.koerteregister.ee / www.worlddogsregister.com kasutamise käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalselt.

 

Kasutaja registreerimisel kogutud isikuandmeid kohustub teenuse osutaja kasutama ainult teenuse osutamiseks ja mitte edastama saadud andmeid kõrvalistele isikutele.

Kohustuslikud andmed mida teenuse osutamiseks vaja, on eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, riik, kasutajanimi ja salasõna. Registreerimisega annab Kasutaja teenuse osutajale nõusoleku oma andmete kasutamiseks.

Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui see edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus või kui see toimub Kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

Andmeid võib kasutada elektroonilises otsepostituses ainult siis, kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

Kasutaja vastutab kogu kasutajanime ja salasõna abil toimuva kasutamise eest ja selle eest, et kasutamisel järgitaks käesoleva lepingu tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.

TAGASI